Rettigheder

Rettigheder til Fri for hovedpine - metoden

(Uddrag fra salgs- og leveringsbetingelserne) 

Rettigheder
Fri for hovedpine(Bcare v/Gina Vinther) har alle rettigheder til leverede ydelser og produkter, hvad enten det er live streaming, digitale eller trykte. Ved køb opnås alene en brugsret til det købte. Brugsretten er personlig. Det købte undervisningsmateriale må kun anvendes til eget brug. Det købte skal behandles fortroligt og må ikke overdrages til tredjemand.

Det købte må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil det er købt, herunder må det købte særligt ikke anvendes kommercielt i direkte eller indirekte konkurrence med Fri for hovedpine(Bcare v/Gina Vinther). Fri for hovedpine(Bcare v/Gina Vinther) og eller Gina Vinther må ikke bruges kommercielt, reklame- eller referenceøjemed uden skriftlig tilladelse.